การพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม

 

traning6
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 compentency-1

 training5

 

surver2

statistic-tranner-1

 

 traingcom-1
   คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากร (UPIS)-กรณีลงข้อมูลครั้งแรก
   คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากร (UPIS)-กรณีลงข้อมูลต่อผู้อื่น
     หมายเหตุ หากท่านใดไม่มี user ในการเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อ คุณทัศนีย์  TEL.1144

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 02:38

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates