การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

 

traning6
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 newff53
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 compentency-1

 training5

 

surver2

statistic-tranner-1

 

 traingcom-1
   คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากร (UPIS)-กรณีลงข้อมูลครั้งแรก
   คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลพัฒนาบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากร (UPIS)-กรณีลงข้อมูลต่อผู้อื่น
     หมายเหตุ หากท่านใดไม่มี user ในการเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อ คุณทัศนีย์  TEL.1144

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated on Monday, 08 June 2020 01:42

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates