กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

 

head7-6-2016-1

article-24 ด้านการบริหารงานบุคคล

article-24ด้านอื่น ๆ

 
head-2-2016-1
head3-2016
 head4-7-6-59

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 09:38

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates