จรรณยาบรรณ / หลักธรรมาภิบาล

จรรณยาบรรณ 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552      
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร      
   แผ่นพับจรรยาบรรณ    

   คำขวัญจรรยาบรรณ     

 
หลักธรรมาภิบาล

  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)     


 

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 06:18

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates