จรรณยาบรรณ / หลักธรรมาภิบาล

จรรณยาบรรณ 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552
   คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร  
   แผ่นพับจรรยาบรรณ

   คำขวัญจรรยาบรรณ 

 
หลักธรรมาภิบาล

  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


 

Last Updated on Friday, 18 November 2016 02:15

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates