การขอตำแหน่งทางวิชาการ

                          Untitled-2                  

หลักเกณฑ์ ก.พ.อ.

หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

Last Updated on Wednesday, 03 January 2018 04:16

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020

Free business joomla templates