เอกสารประกอบกิจกรรม“วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2019 ” ครั้งที่ 6

คณะกรรมการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ : 02-555-2000  ต่อ 1190 

facebook-logo KM ZONE KMUTNB

 

                                                     แผนที่

มจพ. กรุงเทพฯ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800
โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-435
มจพ. ปราจีนบุรี
129 ม.21 กซ์ +ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 
โทร. +66 37 217-300 แฟ66 37 217-333
มจพ. ระยอง
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-4350
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.