ปีการศึกษา 2558 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

        1.  การแก้ปัญหา Flash drive ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ : กรณีไฟล์ในFlash Drive เสีย
        2. การรวมและแยกเอกสาร PDF ด้วยโปรแกรม Weeny
        3. การเซ็นเซอร์รูปภาพ ด้วยโปรแกรม Line บนระบบปฏิบัติการ Window
        4. วิธีบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสัมผัส(Touch Screen) ติดรหัสผ่าน
        5. การสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ผ่าน Web Browser 

ปีการศึกษา 2557 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

 1. เทคนิคการเพิ่มโลโก้และข้อความลงบนภาพทั้งโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. สร้างสรรค์งานปากกาสำหรับ Tablet และ Smart Phone
 3. การตั้งค่าอีเมล์มหาวิทยาลัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 4. การนัดหมาย Online ผ่าน Google Calendar
 5. บันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6. การเริ่มต้นใช้งาน Google Apps. forEducation
 7. เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่นสแกนเอกสาร บันทึกลง USB
 8. การทำแบบประเมินออนไลน์ โดยใช้ Google From
 9. การแก้ปัญหาลมในสายหมึกปริ้นเตอร์แบบแทงค์ : กรณีหมึกในแทงค์ลดต่ำกว่าครึ่งแทงค์
 10. การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องพิมพ์หัวเข็ม (Dot Matrix) ให้สามารถใช้งานได้กับระบบการเงิน(GLx) : กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี Parallel Port
 11. ขั้นตอนการ Capture หน้าจอเพื่อใช้ในเอกสารด้วย Snipping Tool
 12. การแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการสอบถามวิธีการตั้งค่า Proxy นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (กรณีสอบถามผ่านทางโทรศัพท์)

 

 ปีการศึกษา 2556 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้ 

 1. แก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล SAR ไม่เป็นระบบค้นหายากโดยใช้ระบบ Cloud Storage(Dropbox)
 2. การแก้ไขปัญหา การค้นหารายการวิทยานิพนธ์ที่ไม่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง
 3. การกำหนดขนาดกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานบน Window 8.1
 4. การถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายแบบประหยัดด้วยโปรแกรม Opensource
 5. การทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยกระดาษ A4 หลายแผ่นต่อกัน
 6. การปิดการทำงานโปรแกรม Bitdefender Antivirus 2013 แบบชั่วคราว
 7. การสร้างเมนู All Program ใน Windos 8
 8. ขั้นตอนการหาบทความวารสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลออนไลน์
 9. เทคนิคการใช้ Trigger
 10. เทคนิคการปรับแต่ง Powerpoint สำหรับแสดงบนจอ Wide Screen
 11. ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม FITM Network Management
 12. การแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูล
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.