การประชุมกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 (คลิกเพื่อขยาย)

                                                    12509441 1018543684885567 7305140915300436992 n  S  2990092  S  2990095  S  2990093

ภาพ KM Sharing Day for Green University ครั้งที่ 2

ภาพ KM Sharing Day for Green University ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่อขยาย)

พธเปดงาน  ถายภาพหม  1  4

5  6  7  8

9  10  11  12

13  14  15  16

17  18  19  20

21  

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  •      การจัดหมายหมายโดยใช้ Goole App (คลิกเพื่อขยาย)

                              เมื่อ วันที่ 29 ม.ค 58 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาาคารอเนกประสงค์

1518409 813572045382733 2937595908371471890 o  10845844 813571912049413 713170028872570245 o  10842089 813572108716060 8638923689047731204 o  10847685 813571812049423 8697826546689342342 o

                          10931475 813571385382799 8503796500693716720 o  10931696 813571435382794 2588656975814325548 o  10931714 813571618716109 1203740692378548483 o

 

  •        ารถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ (คลิกเพื่อขยาย)

                                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  ห้องประชุม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์

1622522 848349025238368 8693909480143801495 o  11051862 848349108571693 1795473703824132555 o  11080869 848348031905134 4476465860628146005 o  11134077 848348721905065 553591876469606986 o

11080649 848348305238440 2223685061788816884 o  11018666 848348575238413 2789496384770049406 o  11084116 848347538571850 8911372162555196307 o  10551642 848347815238489 7969094232286442578 o

                                                          11083940 848347665238504 1185013192164967669 o  11128523 848348698571734 2980943115368639959 o  

  

 

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.