กฎระเบียบ ข้อบังคับ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล

  เมนนโยบายการบรหารบคคล-1
        
   
  rules-HR
 
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Recruiting-3

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  development

   

 

   
   
   
   
    Transfer cut
   
 

05-boss

   
   
   
   
   
   
   

 

    07-Executive--people

 

   

   

 

   

 

   

 10-etc

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 29 March 2021 06:22

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020
อีเมล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates