การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

                          Untitled-2                  

หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

ารกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

 

หนังสือเวียน ก.พ.อ.

 

หลักเกณฑ์ มจพ.

 

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 
 

Last Updated on Monday, 18 April 2022 09:31

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020
อีเมล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates